ࡱ> g2\php Ba==xG?8X@"1RCalibri1RCalibri1RCalibri1RCalibri1RCalibri1h8RCambria1,8RCalibri18RCalibri18RCalibri1RCalibri1RCalibri1<RCalibri1>RCalibri1?RCalibri14RCalibri14RCalibri1 RCalibri1 RCalibri1RCalibri1RCalibri1 RCalibri14RTimes New Roman CE14RTimes New Roman CE14RTimes New Roman CE14RTimes New Roman CE14 RTimes New Roman CE14 RTimes New Roman CE1RCalibri1RCalibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                    + ) ` ff P P      a>    , *     " !" " " " " " " " " " "  !  ! !   !    ! !     !    ! " !"  !   ! ! !  ! #  ! #  ! # ||1qV}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-} 00_)}-}+ 00_)}-}, 00_)}-}; 00_)}-}< 00_)}-}5 00_)}-}9 00_)}A}/ 00_)[$ -}A}0 00_)?[$ -}A}1 00_)23[$ -}-}2 00_)}A}* a00_)[$ -}A}= 00_)[$ -}A}3 e00_)[$ -}}( ??v00_)̙[$ -##0."-"? B_-; }}) ???00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}}4 }00_)[$ -##0."-"? B_-; }A}- }00_)[$ -}}. 00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}-}8 00_)}}: 00_)[$ -##0."-"? B_-; }-}7 00_)}U}6 00_)[$ -##0.}A}" 00_)[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)23[$ -}A}# 00_)[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)23[$ -}A}$ 00_)[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)23[$ -}A}% 00_)[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)23[$ -}A}& 00_)[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)23[$ -}A}' 00_) [$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L [$ -}A}! 00_)23 [$ -}(}V00_)}(}d00_)}(}j00_)}(}l00_)}(}m00_)}(}o00_)}(}r00_)}(}x00_)}(}|00_)}(}00_)}(}00_)20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralneE Neutralne e%7Normalny %4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`PArkusz1Arkusz2lArkusz3008ZR!!!3 A@@ iGRAND PRIX VICTOR'aWarszawa, 2014-04-13Gra pojedyncza OPENLpZawodnikPunktySetyMeczeMiejsce121:113V0032,V0032 Jacek Sadrzak 1975 - Warszawa-HawajskaV0027145:113V0114%V0014 Cezary Gutowski 1987 - Warszawa104:127 V0027 Izabela Pazyna - Warszawa119:136V0114 Tomasz ZiBek - WarszawaV010863:72V0017(V0017 Dariusz SzydBowski 1962 - Warszawa60:711V0108 Sebastian Kasper 1979 - Warszawa-Mandarynki52:68V0009V0116+V0116 Umesh Wadhwa 1968 - Warszawa-Abrahama54:63!V0009 Artur OsiDski 1973 - Otwock74:60V0124V002572:67&V0025 Ireneusz {urek 1962 - Swiebodzin41:60'V0124 Tomasz Kowalewski 1972 - Warszawa85:66V0112V0091#V0091 MirosBaw Ste 1964 - WarszawaV0011"V0112 Tomasz Mdry 1998 - Zielonka!V0132 Marcin AoziDski - Warszawa107:78.V0011 Bartosz Skrniewski 1974 - Warszawa-Tuan&Jacek Sadrzak 1975 - Warszawa-Hawajska Jacek SadrzakArtur OsiDski 1973 - Otwock18:21,21:12,21:1113:21,21:13,21:18Tomasz ZiBek - Warszawa Tomasz MdryTomasz Mdry 1998 - Zielonka4.3. Artur OsiDski11:15,15:8,15:10+Sebastian Kasper 1979 - Warszawa-Mandarynki Umesh Wadhwa%Umesh Wadhwa 1968 - Warszawa-Abrahama12:21,21:18,21:1622:20,21:18,21:12 Ireneusz {urek 1962 - SwiebodzinBartosz Skrniewski(Bartosz Skrniewski 1974 - Warszawa-Tuan"Dariusz SzydBowski 1962 - WarszawaIzabela PazynaIzabela Pazyna - Warszawa!Tomasz Kowalewski 1972 - Warszawa MirosBaw SteMirosBaw Ste 1964 - Warszawa90:64V009050:90-V0048 Jerzy Stachowski 1943 - Warszawa-Kahuna70:78%V0090 MichaB Wetoszka 1982 - Warszawa34:60V0085%V0085 MichaB Ignaczak 1979 - WarszawaV0129V0106-V0106 PrzemysBaw Grzeszkowiak 1945 - Warszawa,V0129 Mateusz Rubaszkiewicz 2000 - Warszawa68:61V0059%V0059 Krzysztof Woznica 1966 - OtwockV005671:6548:61&V0056 Krzysztof Jakubowski - Warszawa40:60V0029V0029 Jacek Kutla 1971 - ZbkiMichaB Ignaczak 1979 - WarszawaMichaB IgnaczakMichaB Wetoszka 1982 - WarszawaMichaB WetoszkaIreneusz {urek12:15,15:12,15:10'PrzemysBaw Grzeszkowiak 1945 - WarszawaKrzysztof WoznicaKrzysztof Woznica 1966 - OtwockTomasz KowalewskiDariusz SzydBowski Jacek Kutla&Mateusz Rubaszkiewicz 2000 - WarszawaKrzysztof Jakubowski Krzysztof Jakubowski - WarszawaJacek Kutla 1971 - Zbki"V0040 Janusz RudziDski - Warszawa88:67&V0033 Jacek SzafraDski 1952 - Warszawa87:66*V0133 Piotr Fryszczyn 1974 - Zalesie Grne42:84*V0134 Marek Kucharski 1973 - Zalesie Grne18:2121:1921:134:22:122:2021:1821:1619:216:13:021:1216:2117:210:60:320:2213:2121:173:41:212:2115:960:404:02:015:139:1515:111:40:213:1514:1612:1511:152:31:116:1415:123:158:157:1515:315:760:3515:84:115:53:20:45:1515:04:310:1515:1098:565:20:150:905:3 21:19,21:14 21:13,21:13 15:0,15:0 21:15,21:166:015:66:152:154:152:415:475:5315:260:2642:502:260:1543:335:6039:4860:31 15:11,15:10 21:18,21:13 21:16,21:12 21:9,21:11 15:13,15:9 22:20,21:18 15:12,15:12 15:12,15:11 15:13,15:13 15:8,15:621:1415:1721:816:1821:1017:1518:1614:2110:218:21Gra pojedyncza RUNNERS UPGra Pojedyncza BEGINNERSO> >wG?*@@A_BCD^EFG pH- I K DL{L8LrL%MaMMVMNWNNPNJOccB g2 0"Rxajr}č"L, dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333?W&<3U}  ; ; ; ; ; , , , , , , , , , , , ; , , ; ; , , , , , , , , ; ; ; AAAAAAAAAAA@@ AAAAAAAAAAA@@ @@@@@@@@@@@@> CCCCCCCCCCCB> D G IHD?J@K@L@ M N O P Q~ S? Fx CUV Wy Wz X{ S Y| Y}~ T@ QS F CUV Wy W~ XzSYYTQ R [x ]\V ^x ^x _xSYYTQ ~ a@ Fx CU cd e f a g g~ h? Q S F CU i j W X SYYTQ R [x ]\ kx j ^x _ SYYTQ ~ a@ Fx CU c e l f a g g~ h@ Q S F CU i W m X SYYTQ R [x ]\ kx ^x m _x SYYTQ ~ a@ Fx CU c ez eo a g g~ h@ QS F CU i W WrSYYTQ n sx ut vx w wxxnppqQ ????????????> ???? ????????> ????????????> D G IHD?K@E@ y O O z >Q ~ {? Fx CU| } ~  ~ ? >Q S F CUV W XYYT>Q R [x ]\V ^x _xZ>Q ~ a@ Fx CU cl f g g~ h@ >Q S F CU im XYYT>Q R [x ]\ kxm _Z>Q ~ a@ Fx CU c e g g~ h@ >Q S F CU i WYYT>Q n sx ut vx wxppq>Q ????????????> D G IHD?K@E@ y O O z >Q D.l00$0ffnnnnff$:$ZZbbZZ$ ,! ," ,# ,$ ,% ,& ,' ,( ; ) ; * ; + ,, ,- ,. ,/ ,0 ,1 ,2 ,3 ; 4 ; 5 ; 6 ,7 ,8 ,9 ,: ,; ,< ,= ,> ,? ,~ {? Fx CU| } ~  ~ @ >Q !S !F !CUV !W !X!YYT>Q "R "[x "]\V "^ "_x"Z>Q ~ #a@ #Fx #CU #c#l #f # #g # g~ # h@ # >Q $S $F $CU $i$m $X$YYT>Q %R %[x %]\ %k%m %_x%Z>Q ~ &a@ &Fx &CU &c &e& & &g & g~ & h? & >Q 'S 'F 'CU 'i 'W'YYT>Q (n (sx (ut (vx (wx(xppq>Q )????????????> *D *G *IH*D?K@E@ *y *O * O * z * >Q ~ +{? +Fx +CU| +} +~ + + + ~ + ? + >Q ,S ,F ,CUV ,W ,X,YYT>Q -R -[x -]\V -^ -_x-Z>Q ~ .a@ .Fx .CU .c.l .f .# .g . g~ . h@ . >Q /S /F$ /CU /i/m /X/YYT>Q 0R 0[x 0]\ 0k0m 0_x0Z>Q ~ 1a@ 1Fx 1CU 1c 1e1 1% 1g 1 g~ 1 h@ 1 >Q 2S 2F& 2CU 2i 2W2YYT>Q 3n 3sx 3ut 3vx 3wx3xppq>Q 4????????????> 5D 5G 5IH5D?J@K@L@ 5M 5 N 5 O 5 P5 Q~ 6S? 6Fx 6CUV 6W 6W 6X 6S' 6 Y 6 Y}~ 6 T@6 Q7S 7F* 7CUV 7W 7W 7X7SYYTQ 8R 8[x 8]\V 8^x 8^x 8_8SYYTQ ~ 9a@ 9Fx 9CU 9c9d 9e 9f 9a 9 g 9 g}~ 9 h?9 Q:S :F, :CU :i:j :W :X:SYYTQ ;R ;[x ;]\ ;kx;j ;^x ;_;SYYTQ ~ <a@ <Fx <CU <c <e<l <f <a < g < g~ < h@< Q=S =F- =CU =i =W=m =X=SYYTQ >R >[x >]\ >kx >^x>m >_x>SYYTQ ~ ?a@ ?Fx ?CU ?c ?e ?e?o ?a. ? g ? g}~ ? h@? QDlZZbbZZ$ZZbbZZ$ffnnnn@ ,A ; B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W ,X ,Y ,Z ,[ ,\ ,] ,^ ,_ ,@S @F/ @CU @i @W @W@rSYYTQ An Asx Aut Av Aw AwxAxnppqQ B????????????> C????????????> DCCCCCCCCCCBBB E?BBB>>>>>>>> F F F0~ FB@ F[1F]]>>>>>> GG G2G GbG`>>>>>> H?>>B>~ HM@ H]1H]]>>> I?>>B> I`3I``>>> JJ J5~ JC@ J[6J]>>>>>> K(K K7K Kb4K``>>>>>> LBBB>>>>>> M?BBB>>>>>>>> NN N2~ NP@ N[:N]]>>>>>> OO O5O ObO``>>>>>> P????????????> Q?BBB>>>>>>>> RR R<~ RC@ R[=R]]>>>>>> SS S>S Sb;S`>>>>>> T?>>B>~ TN@ T]=T]]>>> U?>>B> U`?U``>>> V"V VA~ VD@ V[BV]>>>>>> W+W WCW Wb@W``>>>>>> X????????????> Y?BBB>>>>>>>> ZZ ZD~ ZI@ Z[EZ]]>>>>>> [ [ [F[ [b[`>>>>>> \?>>B>~ \N@ \]E\]]>>> ]?>>B> ]`]``>>> ^!^ ^G~ ^J@ ^[H^]>>>>>> _)_ _I_ _b_``>>>>>> D lff$$$$\XF:\X$$\X$$\XF:\X$$\XF:\` ,a ,b ; c ; d ,e ,f ,g ,h ,i ,j ,k ,l ,m ,n ,o ; p ,q ; r ; s ,t ,u ,v ,w ,x ,y ,z ,{ ; | ; } ; ~ , , `????????????> a???? a?a???????> b????????????> cD cG cIHcD?J@K@L@ cM c N c O c Pc Q~ dS? dFx dCUV dW dW dX dSJ d Y d Y~ d T?d QeS eF, eCUV eW eW eXeSYYTQ fR f[x f]\V f^x f^x f_xfSYYTQ ~ ga@ gFx gCU gcgd ge gf gaL g g g g~ g h@g QhS hFM hCU hihj hW hXhSYYTQ iR i[x i]\ ikxij i^x i_xiSYYTQ ~ ja@ jFx jCU jc jejl jf jaN j g j g~ j h@j QkS kF& kCU ki kWkm kXkSYYTQ lR l[x l]\ lkx l^xlm l_xlSYYTQ ~ ma@ mFx mCU mc me memo ma m g| m g}~ m h@m QnS nFO nCU ni nW nWnrSYYTQ on osx out ovx owx owxoxnppqQ p????????????> q????????????> rD rG rIHrD?K@E@ ry rO r O r z r >Q ~ s{? sFx sCU| s} s~ s s s ~ s ? s >Q tS tF tCUV tW tXtYYT>Q uR u[x u]\V u^x u_xuZ>Q ~ va@ vFx vCU vcvl vf vP vg v g~ v h@ v >Q wS wF wCU wiwm wXwYYT>Q xR x[x x]\ xkxxm x_xxZ>Q ~ ya@ yFx yCU yc yey y yg y g~ y h@ y >Q zS zF/ zCU zi zWzYYT>Q {n {sx {ut {vx {wx{xppq>Q |????????????> }D }G }IH}D?K@E@ }y }O } O } z } >Q ~ ~{? ~Fx ~CU| ~} ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ~ >Q S FR CUV W XYYT>Q Dl$:$ffnnnnff$$ZZbbZZ$ , , , , , , ; ; ; , , , , , , , , ; , ; ; , , , , , , , , ; , ,R [x ]\V ^x _xZ>Q ~ a@ Fx CU cl f g g~ h@ >Q S FU CU im XYYT>Q R [x ]\ kxm _xZ>Q ~ a@ Fx CU c e g g~ h@ >Q S FV CU i WYYT>Q n sx ut vx wxxppq>Q ????????????> D G IHD?K@E@ y O O z >Q ~ {? Fx CU| } ~ W ~ @ >Q S FY CUV W XYYT>Q R [x ]\V ^ _xZ>Q ~ a@ Fx CU cl f [ g g~ h? >Q S F CU im XYYT>Q R [x ]\ km _xZ>Q ~ a@ Fx CU c e \ g g~ h@ >Q S F] CU i WYYT>Q n sx ut vx wxxppq>Q ????????????> ????????????> D G IHD?K@E@ y O O z >Q ~ {? Fx CU| } ~  ~ @ >Q S F$ CUV W XYYT>Q R [x ]\V ^x _xZ>Q ~ a@ Fx CU cl f ^ g g~ h@ >Q S F` CU im XYYT>Q R [x ]\ kxm _xZ>Q ~ a@ Fx CU c e g g~ h? >Q S F CU i WYYT>Q n sx ut vx wxxppq>Q ????????????> ????????????> DlZbbZZ$ZZbbZZ$$ZZbbZZ$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ????????????> CCCCCCCCCCCCC ?BBB>>>>>>>> ( 7 [6]]>>>>>> x x bx`>>>>>> ?>>B>~ E@ ]6]]>>> ?>>B> ``>>> > [=]]>>>>> x x FxCC>>>>> ?B>>>>>>~ O@ ]: ]] ?B>>>>>> ` `` Q a~ D@ [b]]>>>>> < b`>>>>> ?>>B>~ H@ ]:]]>>> ?>>B> CCC>>> x x [:]]>>>BBB 2 FxCC>>>>>> ????????????> C8 CCC C9CCCCCBBB ?BBB>>>>>>>> >~ @P@ [=]]>>>>>> Q a b``>>>>>> ????????????> ????????????> CCCCCCCCCCCCC ?BBB>>>>>>>> K c [d]]>>>>>> x x bx`>>>>>> ?>>B>~ F@ ]B]]>>> ?>>B> ``>>> + C [B]]>>>>> x x FxCC>>>>> D l$$$XXF:XXF:\XF:XX$F$\X$$$$XXF:X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; ; , ,?B>>>>>>~ O@ ]e ]] ?B>>>>>> ` `` T g~ 0@ [h]]>>>>> X i bf`>>>>> ?>>B>~ I@ ]e]]>>> ?>>B> CCC>>> x x [e]]>>>BBB " A FxCC>>>>>> ????????????> CCCCCCCCCCCCC ?BBB>>>>>>>> ! G [j]]>>>>>> x x bx`>>>>>> ?>>B>~ K@ ]k]]>>> ?>>B> ``>>> D [k]]>>>>> x x FxCC>>>>> ?B>>>>>>~ M@ ]l ]] ?B>>>>>> ` `` S m~ J@ [n]]>>>>> Z o b`>>>>> ?>>B>~ H@ ]l]]>>> ?>>B> CCC>>> x x [l]]>>>BBB _ p FxCC>>>>>> ????????????> ????????????> D G IHD?K@E@ y O O z >Q ~ {? Fq CU| } ~ r ~ @ >Q S Fx CUV W XYYT>Q D lF:\XF:XX$$$$$XXF:XXF:\XF:XX$$ , , , , , , ; R [s ]\V ^ _xZ>Q ~ a@ F CU cl f t g g~ h? >Q S Fx CU im XYYT>Q R [* ]\ km _xZ>Q ~ a@ Fu CU c e v g g~ h@ >Q S Fx CU i WYYT>Q n sw ut vx wxxppq>Q xZbbZ! p(  H4X?EZIM]4@ :@~I\ <wpisz nr gry <  H(5X?GZKM]4@ |Cٟ.D~ϢѮX <wpisz nr gry <:F tNe H5X?IZMM]4@ b|ݙOf:X <wpisz nr gry <i  H5X?MZQM]4@ {ٺKBOZSƶX <wpisz nr gry <  H(6X?QZUM]4@ 3buB),UX <wpisz nr gry <{ Aqq H6X?SZWM]4@ 6]PtJZX <wpisz nr gry <~ 0 H6X?UZYM]4@ Z nm@{";X <wpisz nr gry <p 0 H(2X?YZ]M]4@ : juEV: qX <wpisz nr gry <  H(X?[Z_M]4 @ ݑ,OFD ,ôX <wpisz nr gry <He @|  H7X?]ZaM]4 @ Ey$?X <wpisz nr gry <i  H(8X?ZM]4 @ ,TduOm-iOX <wpisz nr gry <  H1X?ZM]4 @ D09X <wpisz nr gry <  H8X?ZM]4 @ 'Ӊ4AwToX <wpisz nr gry <  H8X?Z M]4@ yG@->SX <wpisz nr gry <  H:X?ZM]4@ EC/.X <wpisz nr gry <  H;X?ZM]4@ }zLwÃC$"q#X <wpisz nr gry <  H;X?ZM]4@ UHDOYGX <wpisz nr gry <  H(<X?ZM]4@ @CxG&MAX <wpisz nr gry <  H<X?ZM]4@ KBsu X <wpisz nr gry <  H<X?ZM]4@ 7jCYC(rX <wpisz nr gry <  H(=X?ZM]4@ miCg!,Z1X <wpisz nr gry <  H=X?Z M]4@ 8rUD@ϷX <wpisz nr gry <  H=X?ZM]4@ INOiX <wpisz nr gry <  H(>X?ZM]4@ !Gj!IllEX <wpisz nr gry <  H>X?ZM]4@ G:Q3@fpyX <wpisz nr gry <  H>X?ZM]4@ ƫ~HT6zX <wpisz nr gry <  H(?X?ZM]4@ 7@4 KtJqX <wpisz nr gry <  H?X?ZM]4@ sT`VB~T%X <wpisz nr gry <  H?X?Z M]4@ T(:H]@CX <wpisz nr gry <  H('X?ZM]4@ ohM[rzX <wpisz nr gry <  H(X?ZM]4@ dkkIޯ2X <wpisz nr gry <  H(qX?ZI]4 @ +Q@N~X <wpisz nr gry < ,FMarek Aysakowski,HMarek Aysakowski,JMarek Aysakowski,NMarek Aysakowski,RMarek Aysakowski,TMarek Aysakowski,VMarek Aysakowski,ZMarek Aysakowski,\ Marek Aysakowski,^ Marek Aysakowski, Marek Aysakowski, Marek Aysakowski, Marek Aysakowski, Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski, Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski, Marek Aysakowski,Marek Aysakowski,Marek Aysakowski, Marek Aysakowski>@rrMMNB                y{ zz{{}}~~~~~~ ~ xxy{yyy{y{y{ su ttuuvxvvvxvxvx vx wwrrsusssususu mommmomo mo mo nnoojljjjljl jl jl kkllgigggigi gi gi hhiidfdddfdf df df eeff]] ^^^^____ccZZZZ[[[[\\ VVVVWWWWRRRRSSSSTT UU NNNNOOOOJJJJKKKKFFFFGGGGHH II ?A @@AADDDDDD >>?A???A?A ?A 9; ::;;<><<<><> <> <> ==68 68 68 77889;999;9; 9; 223355686668.0 .0 //001311131313 13 ,,--.0...0.0&( ''((**+-+++-+-+- +- %%&(&&&(&(&( " !!""#%###%#%#% #% $$  " " " "             ggD g2  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD g2 ~ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@HT` x hphpMicrosoft Excel@3^MW@wUNW՜.+,0HP X`hp x Arkusz1Arkusz2Arkusz3 Arkusze !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry FWorkbookSummaryInformation(yDocumentSummaryInformation8