ࡱ> VW !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTURoot Entry FnӬWorkbookOle SummaryInformation( Oh+'0x8@ L X dphp@ma@s @܇Ӭ՜.+,0 HP X`hp x  GPtab3_4Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1GPtab3_4!Obszar_wydruku g2ـ\php Ba==9!8@"1* MS Sans Serif1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1Arial1@Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1* MS Sans Serif1 Arial CE1Arial1Arial1 Arial CE1* MS Sans Serif1Arial1*Calibri1 *Calibri1>*Calibri1?*Calibri1*Calibri14*Calibri1 *Calibri1,>*Calibri1>*Calibri1>*Calibri1<*Calibri14*Calibri1*Calibri1*Calibri1 *Calibri1h>*Cambria1*Calibri1 *Arial CE7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-0.0"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)[$-415]d\ mmmm\ yyyy                                    + ) ` ff P P   !  " a # $ %   , * & " 1" 1 1" 1* 1* " " 1" 1*  1"< 1" " 1* " !x 1" " " 1* " "@ @ 1* 1" 1" " " 1" " 1" 1*@ @ 1*@ @ 1*@ @ 1"@ @ 1" 1*@ 1# 1*@ @ "x " 1"< "@ @ "@ @ 1* "x "8 " 1" ( 1# # "  @ @ 1" 1*@ @  @ @ `@ @  # # 1"@ 1" 1*@ @  "@ @ ` 1"@ @ "@ @ 1"@ @ "@ @ 1"@ @ 1 @ @ 1"@ @ "@ @ "@ @ 1*@ @ 1*@ @ 1*@ @ 1"@ @ 1* 1* 1" 1* 1* 1* 1" "@ @ '@ @ ||m=}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L [$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A}! 00_)23 [$ -}A}" 00_)[$ -}A}# 00_)[$ -}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)[$ -}A}& 00_)[$ -}A}' 00_) [$ -}}( ??v00_)̙[$ -##0."-"? B_-; }}) ???00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}A}* a00_)[$ -}A}- }00_)[$ -}}. 00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}A}/ 00_)[$ -}A}0 00_)?[$ -}A}1 00_)23[$ -}-}2 00_)}A}3 e00_)[$ -}}4 }00_)[$ -##0."-"? B_-; }U}6 00_)[$ -##0.}-}7 00_)}-}8 00_)}-}9 00_)}x}:00_)[$## "- B_}A}= 00_)[$20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralneE Neutralne e%&Normalny4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight1683ffff̙̙3f3f3ff3f3f33333f33333\`FGPtab3_4006 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1; 98 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1 1= ;Hl" AImie i nazwiskomiejsceBC RUNNERS UPDE BEGINNERS II BEGINNERS IOPEN GRA PODWJNAIII mI m 18/11/2012 3V mJerzy SzaBapskiAdam BieleniewiczIzabela Pazyna Jacek SadrzakMarcin Bogacewicz Umesh WadhwaKrzysztof Jakubowski Piotr HawemanIreneusz {urekJarosBaw PytlakJacek SzafraDski Lech PerkoJacek Czeremu|yDskiKrzysztof HajBasz Piotr GrnyJaroslaw MarciniakBartosz SkrniewskiKrzysztof WoznicaBarbara Kustra Marek LutoPiotr SankowskiPrzemysBaw GrzeszkowiakMichaB OstojskiJarosBaw Zciegienka Zbigniew DumaAnna KazmierkowskaJakub RybaBtowskiMateusz WiewiraSylwester MichtaSBawomir MichtaPiotr JeliDskiJerzy Stachowski Tomasz MdryMichaB WetoszkaKrzysztof Aopusiewicz Jacek Kutla43 8/15 12/1515/9 14/16 15/8 8/15 9/15 15/5 15/4 15/8 15/9 15/10 15/10 12/15 12/15 15/5 15/3 15/13 15/1115/12 11/15 11/1517/15 15/17 7/15 15/0 15/3 15/6 15/010/15 15/9 15/3 7/15 11/15 6/15 7/15 17/19 12/1515/9 7/7 krecz 15/9 15/9 12/15 11/15Marek Januszewski10/15 17/15 12/1515/13 15/17 15/11 15/6 15/12 15/8 15/11 15/17 6/15 10/15 10/15 15/5 15/6 15/3 15/66/15 15/9 12/15 Adam Bieleniewicz/Barbara KustraAndrzej Bittner/Lech Perko%Anna Kazmierkowska/JarosBaw Marciniak(PrzemysBaw Grzeszkowiak/Jerzy Stachowski!Zbigniew Duma/JarosBaw Zciegienka15 15/8 15/8 15/5 15/82/00/2 15/9 15/11 9/15 11/159/15 15/6 11/15 15/7 15/69/15 15/7 15/915/11 12/15 7/1515/13 15/17 8/1510/15 15/13 12/15 15/8 21/19 15/12 15/12 3/15 11/1515/12 11/15 15/12 10/15 11/1521/19 14/16 15/10 21/9 21/11 14/21 13/212 6/4 krecz13/15 15/13 13/15 15/11 15/11 14/16 11/15 11/15 14/16 3/15 5/15 4/6 krecz1/212/15 15/12 5/15 12/15 14/16 21/7 21/7 15/12 15/13 12/15 10/15 15/8 15/67/15 15/10 13/15 10/15 14/1621/17 17/21 21/9 10/15 11/15 15/9 15/8 21/8 21 11 21/ 19 21/1522/20 20/22 21/11 15/9 15/13vo 21/15 21/17 21/11 21/1121/17 17/21 21 823/25 23/21 21/1615/21 21/17 21/13 21/15 21/12 21/15 22/20v/o 22/20 21/1921/13 17/21 21/13 21/16 21/1221/17 15/21 22/209/21 21/18 21/1819/21 12/16 21/13 15/21 17/21 21/15 21/15 21/10 21/1121/17 19/21 22/20 21/09 21/7 21/3 21/56/37/37/21/82/6IIIIIIIVV 21:18 21:19 21/12 21/182/1 21/18 21/1621/19 12/21 21/11: L:I:7;4<<=o>l>S?P?@jAgAiBfBFCC C BD? D 'E$ YEV ccB g2ـ (f?qS{mśu dMbP?_*+%&'(333333?)M\\192.168.12.153\HP Deskjet InC 4d,,A4DINU"LXSMTJHP Deskjet Ink Advant K209a-zInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLPaperSizeLETTEROrientationPORTRAITResolution600dpiColorModeColor24HPSimplifiedUITrueIUPH3/KCj}(!XXUK@2 7eC:\Windows\splwow64.exehpxoUn[mi)m) EtwmB?HVhQo^zxaޙD#ĐX%14yg tۂ{̙=3̙=KD/9ZAT/O9^piH(G%KA-?]q&g-ATiG{"z9jݶrL481W͟HsڣKzA |R3 e2tQ!TJKZ%i[zZIJZ'6IKOJTNIҝ}|fyOCuNߨR~:)CiwQ~Nma{%ݨ,HLϊbtIIr.I@(L5 .U2$.qKJ* eTuI* Pm]]K'1oC4=A>[T|a.'=%@\%.vlKK4mKuG\|vmKM\KG˪]m^R( r9CٰzI6 o%Ov e'PKpk;G eYl稡k.N6p{%z055]hrM.Ylv4h^R%pI%9!CYݾIq׷/K KlgPv\s7;pIq^mgP͖bdVI}oT$M[~-?۵|?j6-POky|:E7e" d,, ` `? ` `?&`U} N} !>} $!?} ?} I?} ?} I ?} @} A :@ @ @ @ B g BJFhLTHHHM U U^^ ^ i~ U w_ ` v~ j?~ U w `__ `~ j@~ U w `_ `__~ j@LEHHkHLEHHkH g BJFhK LTHHHM U U ^^ ^^@ i~ U w s C ` Z~ U w _ a D 5~ U w _ ^ t 6~ U@ w! _ x ^ pLEHHkHLEHHkH U U^^ ^^@ i~ U w u E y 5~ U x ^ \ ] Z~ U w ^ _ 6~ U@ x' _ ^ pLHHkHLEHHkH R U^^ ^ i~ R w r F 6~ R w b p~ R w ^ Z\C\C R U^^ ^ iD l FPPP"L^^^^L^^^^FPPP !"#$%&'()*+@,@-./0123456789:@;@<=>?~ R w v G 6~ !R !w !^! !c !Z~ "R "w# "^ "_" "p#LfHHH]$LfHHH] %U %U%^^ ^^@ %i~ &U &w& &z &H &d &p~ 'U 'w ' 'q 'I 'Z~ (U (w (_ (_( (w (5~ )U@ )w2 )x )_ )^) )6*LHHH>> +r +w+G+A+ ,ApX,G,A, -dE -w-G-A- .yE .c.G.A./s /z /x /Zn/A/0y0l 0[ 0A01F1P 1t1A1 2s 2w 2HV 2\2O3T 3w 3PG 4Y 4w 4X 4WG 5?Q 5w 5GG 6pQ 6?6G 6o 7{ 7w7F 7x7f8p8f 8x9I 9w 9? :r :w!:G:A: ;ApX;G;A; <dE <w!<G<A< =yE =c=G=A=>s >z >x' >Zn>A>?y?l?A?D lPPPL^T^^:.::H66B&8*4>"&:.::H@ABCDEFGH:@I@JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\@]@^_@F@P @w#@A@ As Aw AHV A\AOBT Bw# BPG CY Cw# CX CWG D?Q Dw# DGG EpQ E? EGo F{ Fw FFyfGIGp HgHFJFhKILTHHHMJLEHHkH KU KUK^^ K^6 K^5 Ke~ LU LwL LT L7 LF L5~ MU Mw" MM MJ M M6~ NU Nw! N^ N^N Nm NZ~ OU@ Ow O^ O OxO Op P\PCQ\QC RR RURSD D Re~ SR SwS Se S8 SZ~ TR TwK TT TL Tp~ UR Uw Ux UU U6VLfHHHGWLfHHHG XU XUX^^ X^ Xe~ YU YwY Yf Y9 Y6~ ZU Zw ZZ ZM ZZ~ [U [w [^ [x[ [p\LNHHG\A\]LNHHG]A] ^U ^U^^^ ^^@ ^e~ _U _w_ _g _: _O _pD l6B&8**,"\^^^^FPPPNPPP((L`abcde@f@ghijkl @m@n@opqrstu:@v@wx@y@z{|}~~ `U `w3 `` `N `; `Z~ aU aw a_ a_a ah a6~ bU@ bw4 b_ b_ b_b b5cLfHHHG dL dw!dHHHGe? eweGeAe fN fw fXfGfAf g?Q gwgGgAg hY hwhQ h| hAAhAh iA? iw iFG io iAi jN jw3 j?jm jw!jfjAjkFkp kw!kAk lL lw lHH lw3 l?lAlm? mw mLAAmAm nN nwK nXn} nonAn o?Q owoGoAo pY pwpQ p?pGpAp qA? qw qFAAqAq rN rw rp rFAArArsqpFAAsAstqpFAAtAt ug uFJFhKvLTHHHM wU wUw^^ ^^@ we~ xU xw$x xi x< xP xp~ yU yx/ y_y yQ y= y5~ zU zx0 z_ z^z zj z6~ {U@ {x1 {^ {^ {^{ {Z|LEHHkH}LEHHkH ~R ~U~^^ ^ ~e~ R x' k > ZD l^^^.6H:VL`6Z<V:R@N(("L^^^^F@@ @ @ @@@ @ @ @@@~ R x( x R p~ R x. _ _ 6\C\C U U^^ ^^@ e~ U x% l ? 6~ U x) ^ S @ p~ U x- _ _ } 5~ U@ w2 ^ ^~ ?LfHHHALfHHHA U U^^ ^^@ e~ U x& A ~ Z~ U x* _ | B p~ U w+ _ 6~ U@ w, _ _ _ 5ApHHGAApHHGA Y x1 HHGA A? x1A L A N x' XGA A?Q x1GA Y w2Q ?GA A? w2FA N x& ? m[A NHpA NHpA Y w$ HHGA A? x(A LA N x( XGA A?Q x(GA Y x)Q ?GAD lPPL^^^^L^^^^((@HH<R:L$$@HH<h A? x)FA N x* ? m[A FG b FG ia Z~ @ 6 5 [ ~ i? wU~ a ao a{ a ~ i@ wV ax~ a an a ~ i@ wW j^ ax~ a a ~ i@ wX ax a_ _~ a ~ i@ wY _ _ _ a^~ uh:Lpzzzzz>@<sAB 7 x\C:\Documents and Settings\Jacek Szafranski\My Documents\www\www gpvictora\wyniki20070610.htmwyniki20070610_2336 W^C:\Documents and Settings\Jacek SzafraDski\Moje dokumenty\www\www gpvictora\wyniki20070902.htmwyniki20070902_6231n LP3C:\Users\Jacek\www\www gpvictora\wyniki20100110.htmwyniki20100110_19627asn }P3C:\Users\Jacek\www\www gpvictora\wyniki20100214.htmwyniki20100110_32223asggD DocumentSummaryInformation8<CompObj qArkuszeZakresy nazwane F%Arkusz programu Microsoft Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89q