ࡱ> WV g2ɀ\php Ba= =hP-xX@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1@Calibri1Calibri1h8zCambria1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1zCalibri1zCalibri1<zCalibri1>zCalibri1?zCalibri14zCalibri14zCalibri1 zCalibri1 zCalibri1zArial1zCalibri1zCalibri1 zCalibri1zCalibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-#,##0\ "kr";\-#,##0\ "kr"##,##0\ "kr";[Red]\-#,##0\ "kr"$#,##0.00\ "kr";\-#,##0.00\ "kr")$#,##0.00\ "kr";[Red]\-#,##0.00\ "kr">9_-* #,##0\ _k_r_-;\-* #,##0\ _k_r_-;_-* "-"\ _k_r_-;_-@_->9_-* #,##0\ "kr"_-;\-* #,##0\ "kr"_-;_-* "-"\ "kr"_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ _k_r_-;\-* #,##0.00\ _k_r_-;_-* "-"??\ _k_r_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ "kr"_-;\-* #,##0.00\ "kr"_-;_-* "-"??\ "kr"_-;_-@_-                                              ` ff P P      a>       (p X X (x (p (p (p (P (p (x (x (p (X (x ||L}}-}9 ##0.00\ }A}/ ##0.00\ "kr"_-;}A}0 ##0.00\ ? "kr"_-;}A}1 ##0.00\ 23 "kr"_-;}-}2 ##0.00\ }A}* a##0.00\ "kr"_-;}A}= ##0.00\ "kr"_-;}A}3 e##0.00\ "kr"_-;}}( ??v##0.00\ ̙ "kr"_-;z_B_"-"? B_-; }}) ???##0.00\ "kr"_-;???z_B_???"-"? ???B_-; ???}}4 }##0.00\ "kr"_-;z_B_"-"? B_-; }A}- }##0.00\ "kr"_-;}}. ##0.00\ "kr"_-;???z_B_???"-"? ???B_-; ???}-}8 ##0.00\ }x}:##0.00\ "k???z_ ???"- ???B_}-}7 ##0.00\ }U}6 ##0.00\ "kz_ }A}" ##0.00\ "k}A} ##0.00\ ef "k}A} ##0.00\ L "k}A} ##0.00\ 23 "k}A}# ##0.00\ "k}A} ##0.00\ ef "k}A} ##0.00\ L "k}A} ##0.00\ 23 "k}A}$ ##0.00\ "k}A} ##0.00\ ef "k}A} ##0.00\ L "k}A} ##0.00\ 23 "k}A}% ##0.00\ "k}A} ##0.00\ ef "k}A} ##0.00\ L "k}A} ##0.00\ 23 "k}A}& ##0.00\ "k}A} ##0.00\ ef "k}A} ##0.00\ L "k}A} ##0.00\ 23 "k}A}' ##0.00\ "k}A} ##0.00\ ef "k}A} ##0.00\ L "k}A}! ##0.00\ 23 "k20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralneE Neutralne e%&Normalny4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`!>ESM0.8kat05-QualificationN ESM0.8kat05[ ESK0.8kat05q EDM0.8kat05~v EDK0.8kat05~ EMX0.8kat05008X 42015-01-17,OTE Warazawa Rembertw Grand Prix VictoraE;SM;0.8;kat05;-Qualification9Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.comE;SM;0.8;kat05; - Group 1 Member ID Club 1 2 3 G2476 UKS Kiko Zamo[ Gujski Daniel 21-14 18-21 11-21 21-12 13-21 21-14 R 09 AZS AGH Krakw RudziDski Jan 14-21 21-18 21-11 21-12 21-8 C3688 UKS Dwjka WesoBa Ciok Marcin 12-21 21-13 14-21 12-21 8-21 Standings Pts Pl. Games Points 1 RudziDski Jan 4 - 98 70 2 Gujski Daniel 105 103 3 Ciok Marcin 0 67 97 E;SM;0.8;kat05; - Group 2O2176 AZS WAT Warszawa Olearczuk Jan 21-15 21-17 21-15 21-14 N3148 UKSB Milenium Warszawa NasiBowski Kamil 15-21 17-21 15-21 21-16 13-21 S5566 ---- SzaBapski Jerzy 15-21 14-21 21-15 16-21 21-13 Olearczuk Jan 84 61 SzaBapski Jerzy 87 91 NasiBowski Kamil 81 100 E;SM;0.8;kat05; - Group 3W2914 LUKS Badminton Choroszcz Wasiluk Piotr 21-12 21-13 21-10 21-12 S4372 UKS Aktywna Pitka Przemy[l StaDko Grzegorz 12-21 13-21 20-22 21-18 21-23 K1618 Krlak Maciej 10-21 12-21 22-20 18-21 23-21 Wasiluk Piotr 47 Krlak Maciej 85 104 StaDko Grzegorz E;SM;0.8;kat05;Quarterfinals Semifinals Final Winner R 09 AZS AGH Krakw Bye 1 K1618 AZS WAT Warszawa 21-8 21-8 S5566 ---- 21-16 12-21 21-17 Wasiluk Piotr [2] 5 G2476 UKS Kiko Zamo[ Gujski Daniel [1] 21-11 21-15 6 W2914 LUKS Badminton Choroszcz 21-12 21-18 7 Bye 2 21-18 21-17 Olearczuk Jan [3] 8 O2176 Position 3-4 21-14 21-15 E;SK;0.8;kat05;Round 1 Z1402 Zwist Agata [1] S3176 Sawicka Sylwia 21-5 21-14 Bye 5 T3157 UKSB Milenium Warszawa Tataj Adrianna 21-11 21-11 Bye 3 R2668 MLKS Solec Kuj. Rogowska Aleksandra 21-17 17-21 21-11 Bye 7 9 K3151 Kopyt Maria 22-20 21-5 Janowska Karolina 10 J2971 UKS Hubal BiaBystok 21-8 21-12 11 Bye 4 21-13 21-5 Falandysz Wiktoria 12 F6243 Korpus Emilia 13 Bye 6 21-13 21-19 14 K2325 15 21-11 21-9 Marczak Matylda [2] 16 M3006 21-15 21-12 E;DM;0.8;kat05;K4230 Krawczyk Wiktor [1] N3148 C3688 UKS Dwjka WesoBa S4372 UKS Aktywna Pitka Przemy[l 21-6 21-17 E;DK;0.8;kat05;P1946 Piotrowska Ewa [1] T2190 Tarasewicz Edyta 21-16 21-14 21-16 21-12 21-12 19-21 25-23 Korpus Emilia 21-19 21-19 E;MX;0.8;kat05; Zwist Agata Krawczyk Wiktor 21-11 21-16 21-18 21-19 22-20 21-13 21-13 21-18 21-15 21-18 0 S11Su22R!3t344&%55ni66hF77S<88=199 : y: :W W; ; < ccB g2ɀ ?bM dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?&43U} } } } } }  ;  ,     ,     ,    ? @ @ > A A C A A A D B B B B B B D B B B B B B D B B B B B B F F F F F F F F F F E E E E E! E" E E# E" E$ E% E& E E E E" E E' E" E( E) E* E+ E E E" E! E, E" E- @. > A A C A A A D B/ B0 B1 B B2 B3 D B4 B5 B6 B7 B B8 D B9 B: B; B< B= B F F F F F F F F F F E E> E E E! E" E+ E? E" E@ E% EA E E E E" E EB E" EC E) ED E+ E E E" E! EE E" EF @G > A A C A A A D BH BI BJ B BK BL D BM BN BO BP B BQ D BR B0 BS BT BU B F F F F F F F F F F E EV E E E! E" E+ E? E" EW E% EX E E E E" E EY E" EZ E) E[ E+ E E E" E! EB E" E'@ Dbbbbbbbbbbbb>@ggD g2ɀ OZ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?&43U} } } } } ;,  , , ,, ,,,,,,, ? @\ B G G G] G^ G_ G` I I I E E E E B Ba Bb F E E E I I I I F E E B B B Bc I E E I I I E I F E B Bd Be FX I If E I I I I BX I E B! Bg Bh BA Ei I J I I I J E I Gj Bk Bl Bm Gn J I Eo I I I H Gj I E Bp Bq Br Kj Is H E I I I E I Kj E Bt B B Fu H Ev E I I I H Kw E E Bx By Be Kw E E E E E E E E E E E E E E Jz FX J E E E E E H Gw E E E E E Kw E{ E E E E E E E E E E E E E E8 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb>@ggD g2ɀ *2\kTq dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?&43U} } } } *;,,,,,,  , , ,, ? @| B G G G} G] G^ G_ G` I I I J E E E E B B~ Bm G J E E E I I I I G E E E B B B Bc I J E E I I I E I G E E B B Be F I I E E I I I I B I E E B! B B B E I J E I I I E E I G E Bk B B F E I I E I I I I F I I E Bp B B B I I I E I I I E I B I E Bt B B F I E I E I I I I B E I E Bx B B B E E I J I I I E E E I G B B B F E E I E I I I I F E I E B B B B I E I E I I I E I F I E B B B F I I I E I I I I B I I E B B Bb B E I I E I I I E E I B E B B B F E I E E I I I I F I E E B B B B I I E EDZlpppppppppppppppppppppppppppp !,",#,$%,&'() I I I E I B E E !B !B !B !Fu !H !E !E !E "I "I "I "H "K "E "E "E #B #B #Be #K #E #E #E #E $E $E $E $E $E $E $E $E %E %E %E %E %E %Jz %F %E &E &E &E &E &E &E &I &F 'E 'E 'E 'E 'E 'E 'B 'E (E (E (E (E (E (E (E (E )E )E )E )E )E )E )E )E(ppppppppp>@ggD g2ɀ rv dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?&43U} } } ;,,,, ? @ B G G G_ G` I I I J E B B B GD J I I I I* GD B B B B[ E E E E E E E E E E EFFFFFF>@ggD g2ɀ wZ~ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?&43U} } } ;,,,,,, , , ,,, ? @ B G G G^ G_ G` I I I J E E B B B G J E I I I I G E B B B B I J I I I E I G B B B F I E I I Ie H B E B! B Be K E E E E E E E E E E E Jz F E E E E E H F E E E E K E E E E E E E E E E E E E(~TTTTTTTTTTTTTTT>@ggD g2ɀ @ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?&43U} } } ;,,,,,,  , , ,,, ,, ? @ B G G G] G^ G_ G` I Il Im Jn E E E B B~ Bm G Jn E E I I I I G E E B B B Bc I Jn E I I I E I G E B B B F I I E I I I I B I E B! B B B E I Jj I Ia Ib E E I G Bk B Bb F E I E I Id Ie IX F I E Bp B Be B I Hj E I I I E I K E Bt B B Fu Hj E E I Iq Ir Hj K E E Bx B B K E E E E E E E E E E E E E E Jz F E E E E E E I F E E E E E B E E E E E E E E E E E E E E E8 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb>@ggD Oh+'0@HXd | JacekhpMicrosoft Excel@ϐ)$@zfB3՜.+,08 PXx Microsoft Corporation ESM0.8kat05-Qualification ESM0.8kat05 ESK0.8kat05 EDM0.8kat05 EDK0.8kat05 EMX0.8kat05 Arkusze !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTURoot Entry FWorkbook؋SummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8N