ࡱ> 12 !"#$%&'()*+,-./0Root Entry F=vOPc]@WorkbookYOle SummaryInformation( Oh+'0@HX h t JacekJacek@b wO@s @Wy] ՜.+,00HP X`hp x  GPtab3_4 H\pJacek Ba==%!8@"1* MS Sans Serif1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial CE1@Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1* MS Sans Serif1Arial1* MS Sans Serif1Arial1Calibri1 Calibri1>Calibri1?Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1,>Calibri1>Calibri1>Calibri1<Calibri14Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1h>Cambria1Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-0.0"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                    + ) ` ff P P      a  !   , * " " 1" 1" 1* 1* 1*1" 1* " " 1" 1* 1"< 1" " 1* " " 1* 1* 1* " "@ @ " 1*@ @ 1*@ @ 1*@ @ 1*@ @ 1"@ @ !< 1*@ @ " 1* 1*1* " 1"< "@ @ "@ @ 1* 1* "@@ 1* @ 1*@ @  @ @ 1" 1"@ @ " " 0@ @ @ @ 0@ @ 1@ @ 1@ @ ||uq}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L [$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A}! 00_)23 [$ -}A}" 00_)[$ -}A}# 00_)[$ -}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)[$ -}A}& 00_)[$ -}A}' 00_) [$ -}}( ??v00_)̙[$ -##0."-"? B_-; }}) ???00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}A}* a00_)[$ -}A}- }00_)[$ -}}. 00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}A}/ 00_)[$ -}A}0 00_)?[$ -}A}1 00_)23[$ -}-}2 00_)}A}3 e00_)[$ -}}4 }00_)[$ -##0."-"? B_-; }U}6 00_)[$ -##0.}-}7 00_)}-}8 00_)}-}9 00_)}x}:00_)[$## "- B_}A}= 00_)[$!20% akcent 1O20% akcent 1 ef %!20% akcent 2O"20% akcent 2 ef %!20% akcent 3O&20% akcent 3 ef %!20% akcent 4O*20% akcent 4 ef %!20% akcent 5O.20% akcent 5 ef %!20% akcent 6O220% akcent 6 ef %!40% akcent 1O40% akcent 1 L %!40% akcent 2O#40% akcent 2 L渷 %!40% akcent 3O'40% akcent 3 L %!40% akcent 4O+40% akcent 4 L %!40% akcent 5O/40% akcent 5 L %!40% akcent 6O340% akcent 6 Lմ %!60% akcent 1O 60% akcent 1 23 %!60% akcent 2O$60% akcent 2 23ږ %!60% akcent 3O(60% akcent 3 23כ %!60% akcent 4O,60% akcent 4 23 %! 60% akcent 5O060% akcent 5 23 %!!60% akcent 6O460% akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobry=Dobry a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralnyE Neutralny e%&Normalny4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBy9ZBy %XTableStyleMedium2PivotStyleLight1683ffff̙̙3f3f3ff3f3f33333f33333\`;GPtab3_4006 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1; 8 Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1 1;  ;&a|z<AImie i nazwiskomiejsce'2-4,1-5,3-4,2-5,1-3,4-5,2-3,1-4,3-5,1-2OPEN - AOPEN - B (RUNNERS UP) Remi Ganne Nicolas JouotRoman Mierzejewski Dawid MaronWojciech StrzeleckiKrzysztof OlejarczykBartosz OrBowskiMaciej MolendaSBawomir MroszczykAndrzej DenekaJacek SzafraDskiMaBgorzata Szpakowska45+Wojciech Pasternak 28/10/2017 nie klasyfik.0/2 21/18 21/15 21/5 21/1521/18 18/21 21/101/2 21/6 21/8 21/17 21/1 18/21 18/212/0 10/21 17/2121/17 18/21 21/17 21/10 21/1412345 21/15 21/16 21/17 21/16v/o 21/19 21/19 13/21 16/21 10/21 7/21 19/21 17/212/119/21 21/19 8/21 7/21 11/21OPEN C - (BEGINNERS)OPEN D - (STARTERS) 21/11 21/16 21/15 21/1315/21 21/19 21/19 21/12 21/9d/mRemi Ganne/Nicolas JouotDawid Maron/Jacek SzafraDski 21/15 21,1221/19 19/21 15/21B6 7D8R8E9S99j:xccB H .FRV dMbP?_*+%&'(333333?)MR EPSON5CC39C (M200 Series)Pt 4dt P8|@EPSON M200 Seriesh 4 4 ;"dd4 22 " `XX ` `? ` `?&`U} O} >} $!?} ?} I?} ?} I ?} l} @. @ :@ @ @@:@@@@h > A bAKHcMTJJJN U U$W?W@W@W@W@ d~ U? kX Y Y Y Y m&~ d@ k YX Y Y Y m%~ U@ k Y YX Y Y m#~ U@ k Y Y ZX Y m"~ U@ k Y! Y Z YX m$ MJJ\I n b AKHcL MTJJJN U U W?W@W@W@ d~ U? k X Y j e m$~ U@ k Y'X Y e m"~ U@ k Y( Y+X e m#~ U@ k Y) Y) Z)X mMGJJfJ b1HKHcLMTJJJNP US?C@C@ ]~ ^? k ` _ a ["~ h@ k i-X Y [$~ h@ k i, Y*X [#MGJJfJM b2JJfJMGJJfJP US?C@C@ ]~ P? kQ g. g E"~ P@ k R/D F E$~ P@ k R0 F*D E#VBD l Rlllll("L^^^^"BPPP*BPPP h!"#$%&'@(h)*+,- b V B!V!B"P "U"S?C@C@W@ "]~ #^? #k #` #[ #[ #[ #[%~ $U@ $k $i3$X $[. $[ $[#~ %U@ %k %i' %Y;%X %[ %[$~ &U@ &k &i4 &Y5 &e6&X &["'MOJJI'n' (o7)d )U)W?W@ )[~ *q? *p8*t *s *s#+rpppp~ ,q@ ,p9 ,s:,t ,s"-rpppp ,"H^^^^(<BB>@<dpr&&& R *+,-*+,-*+,-*+,-*+,-7 '* x\C:\Documents and Settings\Jacek Szafranski\My Documents\www\www gpvictora\wyniki20070610.htmwyniki20070610_2336 '*W^C:\Documents and Settings\Jacek SzafraDski\Moje dokumenty\www\www gpvictora\wyniki20070902.htmwyniki20070902_6231n '*LP3C:\Users\Jacek\www\www gpvictora\wyniki20100110.htmwyniki20100110_19627asn '*}P3C:\Users\Jacek\www\www gpvictora\wyniki20100214.htmwyniki20100110_32223asggD DocumentSummaryInformation8`CompObj qExcel_BuiltIn_Print_Area_1_1Excel_BuiltIn_Print_Area_1_1 1GPtab3_4!Obszar_wydruku ArkuszeNazwane zakresy F%Arkusz programu Microsoft Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89q